డిపాజిట్లు

గ్రీన్ డిపాజిట్ల ఓవర్‍వ్యూ

వాతావరణ మార్పుల నుండి మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం నేడు చాలా అవసరం. వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడంలో మా వంతు పాత్ర పోషించడానికి, ఐక్యరాజ్యసమితి స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు (SDGలు) మద్దతు ఇచ్చే గ్రీన్ మరియు స్థిరమైన డిపాజిట్లు వంటి ఉత్పత్తిని హెచ్ డి ఎఫ్ సి ప్రవేశపెట్టింది. గ్రీన్ మరియు స్థిరమైన డిపాజిట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి SDG లకు నేరుగా మద్దతు ఇచ్చే ప్రాజెక్టులలో హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి మరియు పర్యావరణం మరియు సమాజంలో సానుకూల ప్రభావం కలిగిన ఆర్థిక ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడానికి మా డిపాజిటర్లకు అధికారం ఇస్తాయి.

వ్యక్తుల కోసం వడ్డీ రేట్లు

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రత్యేక డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
33 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
66 నెలలు 6.75% 6.80% 6.85% 6.95% 6.95%
77 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
99 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
18 నెలలు 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
22 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
30 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
44 నెలలు 6.90% 6.95% 7.00% 7.10% 7.10%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల కంటే ₹5 కోట్ల వరకు ఎక్కువ డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
18 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
30 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
36-59 నెలలు 6.55% 6.60% 6.65% 6.75% 6.75%
60-83 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
84-120 నెలలు 6.75% 6.80% 6.85% 6.95% 6.95%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల కంటే ₹10 కోట్ల వరకు ఎక్కువ డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
36-120 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹10 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మరియు ₹25 కోట్ల కంటే తక్కువ డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 7.00% 7.05% 7.10% 7.20% 7.20%
36-120 నెలలు 7.05% 7.10% 7.15% 7.25% 7.25%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) డిపాజిట్లు ₹25 కోట్లు మరియు ₹50 వరకు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 7.15% 7.20% 7.25% 7.35% 7.35%
36-59 నెలలు 7.20% 7.25% 7.30% 7.40% 7.40%
60-120 నెలలు 7.45% 7.50% 7.55% 7.65% 7.65%

డిసెంబర్ 5, 2022 నుండి అమలు

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹50 కోట్లకు మించిన డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 7.25% 7.30% 7.35% 7.45% 7.45%
36-120 నెలలు 7.40% 7.45% 7.50% 7.60% 7.60%

a) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్స్ (60 సంవత్సరాలు +) సంవత్సరానికి అదనంగా 0.25% కోసం అర్హత పొందుతారు.

b) మా ఆన్‌లైన్ సిస్టమ్ మరియు ఆటో-రెన్యూ చేయబడిన డిపాజిట్ల ద్వారా చేయబడిన/రెన్యూ చేయబడిన వ్యక్తిగత డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.05% అదనపు ROI వర్తిస్తుంది.

c) క్యుములేటివ్ ఎంపిక కోసం, వడ్డీ సంవత్సరానికి కాంపౌండ్ చేయబడుతుంది.

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రత్యేక డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
33 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
18 నెలలు 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
22 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
30 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల కంటే ₹5 కోట్ల వరకు ఎక్కువ డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
18 నెలలు 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
30 నెలలు 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 6.50% 6.55% 6.60% 6.70% 6.70%
36 నెలలు 6.55% 6.60% 6.65% 6.75% 6.75%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹2 కోట్ల కంటే ₹10 కోట్ల వరకు ఎక్కువ డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
36 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹10 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మరియు ₹25 కోట్ల కంటే తక్కువ డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 7.00% 7.05% 7.10% 7.20% 7.20%
36 నెలలు 7.05% 7.10% 7.15% 7.25% 7.25%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) డిపాజిట్లు ₹25 కోట్లు మరియు ₹50 వరకు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 7.15% 7.20% 7.25% 7.35% 7.35%
36 నెలలు 7.20% 7.25% 7.30% 7.40% 7.40%

డిసెంబర్ 5, 2022 నుండి అమలు

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు మాత్రమే) ₹50 కోట్లకు మించిన డిపాజిట్లు
డిపాజిట్ గడువు నెలవారీ త్రైమాసికం అర్ధ-సంవత్సరం వార్షిక Cum.Int.
24-35 నెలలు 7.25% 7.30% 7.35% 7.45% 7.45%
36 నెలలు 7.40% 7.45% 7.50% 7.60% 7.60%

a) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్స్ (60 సంవత్సరాలు +) సంవత్సరానికి అదనంగా 0.25% కోసం అర్హత పొందుతారు.

b) మా ఆన్‌లైన్ సిస్టమ్ మరియు ఆటో-రెన్యూ చేయబడిన డిపాజిట్ల ద్వారా చేయబడిన/రెన్యూ చేయబడిన వ్యక్తిగత డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.05% అదనపు ROI వర్తిస్తుంది.

c) క్యుములేటివ్ ఎంపిక కోసం, వడ్డీ సంవత్సరానికి కాంపౌండ్ చేయబడుతుంది.

ప్రతి ఒక్కరికీ తగిన పెట్టుబడులు

మీరు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియానా?
కాదు
అవును

డిపాజిట్లు గురించి

మూడున్నర దశాబ్దాలకు పైగా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో స్థిరమైన ప్రదర్శనను అందిస్తూ వచ్చింది హెచ్ డి ఎఫ్ సి. ఆరు లక్షలకు పైగా డిపాజిటర్ల నమ్మకాన్ని సంపాదించుకున్నాం.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి తమ డిపాజిట్ల కార్యక్రమానికి రెండు ప్రముఖ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు (CRISIL మరియు ICRA) నుండి వరుసగా 28 సంవత్సరాలపాటు AAA రేటింగ్స్ అందుకుంది, తద్వారా పెట్టుబడిదారులు మరియు ముఖ్య భాగస్వాముల వద్ద నమ్మకాన్ని మరియు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంది.

మెరుగైన కస్టమర్ సంతృప్తి అన్నది HDFC అందించే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ లోను ముఖ్యముగా ఉంటుంది. HDFC తమ డిపాజిటర్లకు దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న 420 ఇంటర్ కనెక్ట్ ఆఫీసుల ద్వారా మరియు 77 డిపాజిట్ సెంటర్ల ద్వారా సేవలు అందిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ వసతి ద్వారా వడ్డీ కట్టుట, డిపాజిట్ల మీద తక్షణ ఋణ సదుపాయం మరియు ఇతర సదుపాయాల ద్వారా ఎల్లప్పుడూ సేవలు అందించుటలో ఉన్నత ప్రమాణాలను పాటిస్తుంది.

విశిష్ట లక్షణాలు

 • అత్యధిక భద్రత - AAA రేటింగ్ CRISIL మరియు ICRA ల ద్వారా వరుసగా గత 28 సంవత్సరాలుగా.
 • ఆకర్షణీయమైన మరియు ఖచ్చితమైన ఆదాయాలు.
 • దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న 420 నెట్వర్క్ ఆఫీసుల ద్వారా మచ్చలేని సేవలు.
 • ఎంచుకొనుటకు విస్తృత డిపాజిట్ ప్రోడక్టులు.
 • మా యొక్క ముఖ్య మా ముఖ్య భాగస్వాముల నెట్వర్క్ ద్వారా మీ గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చి అందించే నమ్మకమైన సహాయం.
 • డిపాజిట్ మీద తక్షణ లోన్ సౌకర్యం.
HDFC Deposits

 

మీరు భారతదేశ నివాసి అయితే, కాంపిటేటివ్ వడ్డీ రేట్ల వద్ద మరియు వ్యక్తుల పెట్టుబడి అవసరాలకు తగినట్లుగా వివిధ ఫీచర్లతో 12 నుండి 120 నెలల వరకు మెచ్యూరిటీలతో విస్తృత శ్రేణి డిపాజిట్ ఉత్పత్తులను మీరు ఎంచుకోవచ్చు. 60 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు అన్ని డిపాజిట్ ఉత్పత్తులపై సంవత్సరానికి 0.25% అదనంగా అందించబడుతుంది.

 • మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్
 • నాన్- కుములేటివ్ ఇంటరెస్ట్ ప్లాన్
 • ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్
 • క్యుములేటివ్ ఆప్షన్లు
  • మీకు క్రమానుగత నెలసరి ఆదాయం అందిస్తుంది.
  • ECS ద్వారా ప్రతి నెల వడ్డీ మీ బ్యాంక్ అక్కౌంట్ కు నేరుగా క్రెడిట్ చేయబడుతుంది.
  • రిటైర్ అయినవారికి, గృహిణులకు మరియు సీనియర్ సిటిజన్లకు అనుకూలమైనది
  • మీకు త్రైమాసిక లేక అర్ధ సంవత్సర ప్రాతిపదికన, క్రమానుగత సమయనుసారమైన వడ్డీ ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.
  • ఈసిఎస్ ద్వారా వడ్డీ మీ బ్యాంక్ అక్కౌంట్ కు నేరుగా క్రెడిట్ చేయబడుతుంది.
  • ప్రతి మూడు నెలల చివరిలోను లేదా ప్రతి ఆరు నెలల చివరిలోను మీ డబ్బు అవసరాలను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఆదర్శవంతమైనది.
  • మీకు క్రమానుగత వార్షిక వడ్డీ ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.
  • ఈసిఎస్ ద్వారా వడ్డీ మీ బ్యాంక్ అక్కౌంట్ కు నేరుగా క్రెడిట్ చేయబడుతుంది.
  • అధిక రాబడులకు మరియు సంవత్సర డబ్బు అవసరాల ప్రణాళికకు ఆదర్శవంతమైన ఆప్షన్.
  • మీకు డిపాజిట్ చివరిలో ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని అందిస్తుంది.
  • డబ్బు కూడబెట్టడానికి మరియు అధిక రాబడులకు ఆదర్శవంతమైన ఆప్షన్.
  • పిల్లల పై చదువులు / కళ్యాణం కొరకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్న తల్లిదండ్రులకు అనుకూలమైనది.

ఫీచర్లు

మీరు డిపాజిట్ ఓపెన్ చేసిన మూడు నెలల తరువాత ఆ డిపాజిట్ మీద 75% వరకు లోన్ తీసుకొనవచ్చును, HDFC నిబంధనలు మరియు షరతులు ప్రకారం. అటువంటి లోన్లు యొక్క వడ్డీ డిపాజిట్ రేటు కన్నా 2% ఎక్కువ ఉంటుంది.

నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌస్ ద్వారా మీ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ నేరుగా మీ అకౌంట్‌కు క్రెడిట్ అవుతుంది.

ఏ రోజు చెక్ క్లియర్ అవుతుందో లేదా బ్యాంకు అకౌంట్ లో వస్తుందో, ఆ రోజు నుండి మీ డిపాజిట్ పైన వడ్డీ ఇవ్వబడును. మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్, కుములేటివ్ గాని డిపాజిట్ మరియు వార్షిక ఆదాయ పధకం డిపాజిట్ల మీద వడ్డీ క్రింద తెలుపబడిన తేదీలలో ఇవ్వబడును:

డిపాజిట్ పధకాలు స్థిర తేదీలు
మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ (ఎంఐపి) ప్రతి నెల చివరి రోజు
నాన్-కుములేటివ్ : త్రైమాసిక పధకం జూన్ 30, సెప్టెంబర్ 30, డిసెంబర్ 31 & మార్చ్ 31
నాన్-కుములేటివ్ : ఆరు నెలల పధకం సెప్టెంబర్ 30 మరియు మార్చ్ 31
ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ (ఏఐపి) మార్చ్ 31

 

కుములేటివ్ వడ్డీ ఆప్షన్ : వర్తించే పన్ను మినహాయించిన తరువాత, ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ 31 న వడ్డీ చక్రవడ్డీగా లెక్కించబడుతుంది. వడ్డీతో పాటు అసలు మొత్తం మెచ్యూరిటీ రోజున సంతకం పెట్టిన డిపాజిట్ రసీదును మేము అందుకున్న వెంటనే ఇవ్వబడుతుంది. ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉన్న అన్ని కేంద్రాలలో వడ్డీ మొత్తం (TDS నికర మొత్తం - వర్తించే చోట) NACH ద్వారా చెల్లించబడుతుంది. ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో లేనప్పుడు, మొదటి పేరున్న డిపాజిటర్ పేరుతో, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలతో పాటు డ్రా అయిన అకౌంట్ పేయీ చెక్ ద్వారా వడ్డీ చెక్ చెల్లించబడుతుంది.

No tax deduction at source on interest paid/credited upto Rs.5,000/- in a financial year. Income tax will be deducted at source under Section 194A of the Income Tax Act, 1961, at the rates in force. If the depositor is not liable to pay income tax and the interest to be paid/credited in a financial year does not exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax, the depositor may submit a declaration in Form No. 15G so that income tax is not deducted at source. In such cases, PAN (Permanent Account Number) must be quoted in Form 15G, else the form is invalid. Senior Citizens (60 years and above) may submit a declaration in Form No. 15H. Section 139A(5A) of the Income-tax Act, 1961 requires every person receiving any sum or income from which tax has been deducted to intimate his PAN to the person esponsible for deducting such tax. Further, 139A(5B) requires the person deducting such tax to indicate the PAN on the TDS certificate. In case PAN is not mentioned, the rate of TDS would be 20% as per section 206AA(1) of the Income-Tax Act, 1961.

ప్రీమెచ్యూర్ విత్‍డ్రాల్ కోసం మీ అభ్యర్థన హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క స్వంత అభీష్టానుసారం మంజూరు చేయబడవచ్చు మరియు మీరు హక్కుగా భావించి క్లెయిమ్ చేయలేరు, నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ - హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ (రిజర్వ్ బ్యాంక్) ఆదేశాలు, 2021 ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు వర్తిస్తుంది.

డిపాజిట్ ఓపెన్ చేసిన మూడు నెలల లోపు మెచ్యూరిటీకి ముందుగానే విత్ డ్రా చేయటం అనుమతించబడదు. ఒకవేళ డిపాజిట్ ఓపెన్ చేసిన మూడు నెలల తరువాత మెచ్యూరిటీకి ముందుగానే విత్ డ్రా చేయటానికి అభ్యర్దిస్తే, ఈ దిగువ టేబుల్ లో ఇచ్చిన రేట్లు వర్తిస్తాయి.

డిపాజిట్ చేసిన తేదీ నుండి గడిచిన నెలలు  చెల్లించవలసిన వడ్డీ రేటు
మూడు నెలల తరువాత కాని ఆరు నెలల ముందు వ్యక్తిగత డిపాజిటర్ కోసం చెల్లించవలసిన వడ్డీ సంవత్సరానికి 3% గా ఉంటుంది, మరియు ఇతర డిపాజిటర్ల కేటగిరీల కోసం ఎటువంటి వడ్డీ ఉండదు
ఆరు నెలల తరువాత కాని డిపాజిట్ మెచ్యూరిటీ రోజు కన్నా ముందు డిపాజిట్ ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులో ఉంచుతారో అన్ని రోజులకు పబ్లిక్ డిపాజిట్లకు వర్తించే వడ్డీ రేటుకు 1% తక్కువ చేసి వడ్డీ ఇవ్వబడును లేదా ఆ పీరియడ్ కు రేటు ఏమీ పేర్కొనని పక్షంలో, హెచ్ డి ఎఫ్ సి పబ్లిక్ డిపాజిట్ల పై ఇచ్చే కనీస వడ్డీ రేటుకి 2% తక్కువ చేసి ఇవ్వబడును.

డిపాజిట్ రెన్యూవల్ లేదా రీపేమెంట్ కోసం, డిస్చార్జ్ చేయబడిన డిపాజిట్ రసీదు హెచ్ డి ఎఫ్ సి కు అప్పగించాలి. డిపాజిట్ రెన్యూవల్ విషయంలో, డిపాజిటర్లందరూ సంతకం చేసిన నిర్దేశిత అప్లికేషన్ ఫారం కూడా సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. హెచ్ డి ఎఫ్ సి కార్యాలయం మూసివేయబడిన ఏదైనా రోజున మెచ్యూరిటీ తేదీ వస్తే, మరుసటి పని రోజున తిరిగి చెల్లించబడుతుంది. రిపేమెంట్ మొత్తం డిపాజిటర్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంటుకు నేరుగా NEFT/RTGS/FT ద్వారా పంపబడుతుంది లేదా మొదటి డిపాజిటర్ పేరుతో అకౌంట్ పేయీ చెక్ ద్వారా చెల్లించబడుతుంది.

వ్యక్తిగత డిపాజిటర్లు, ఒక్కరిగా లేదా సంయుక్తంగా మాత్రమే, ఈ సదుపాయం క్రింద ఒక వ్యక్తిని నామినేట్ చేయవచ్చును. ఒకవేళ డిపాజిట్ మైనర్ పేరున ఉంటే, చట్టబద్ధంగా ఆ మైనర్ తరపున వ్యవహరించే వ్యక్తి నామినేషన్ చేయవచ్చును. పవర్ అఫ్ అటార్నీ ఉన్న వ్యక్తి, లేదా ఒక ఆఫీస్ తరపున వ్యవహరించే వ్యక్తి నామినేషన్ చేయకూడదు. నామినీ చేయబడిన వ్యక్తి హెచ్ డి ఎఫ్ సి నుండి ఆ డిపాజిట్ మొత్తం అందుకునే హక్కులు ఉంటాయి మరియు ఆ నామినీ కు హెచ్ డి ఎఫ్ సి మొత్తం చెల్లించిన తరువాత హెచ్ డి ఎఫ్ సి కు ఆ డిపాజిట్ పైన ఎటువంటి భాద్యత ఉండదు. నామినీ పేరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదు పైన ప్రింట్ చేయబడును, వేరే విధంగా పేర్కొనకపోతే.

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 పరంగా, నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ జారీ చేసిన KYC మార్గదర్శకాలు మరియు వాటి కింద నోటిఫై చేయబడిన నియమాలు - హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ (రిజర్వ్ బ్యాంక్) ఆదేశాలు, 2021 మీరు ఈ క్రింది డాక్యుమెంట్లను సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా KYC అవసరాలను అనుసరించవలసి ఉంటుంది:

 • ఇటీవలి ఫోటో
 • మీ గుర్తింపు ప్రూఫ్ యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ
 • మీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ

ఒకవేళ ఇంతకు ముందు డిపాజిట్ కు ఈ డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చి ఉంటే మరల తిరిగి ఈ డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు, కానీ మీ కస్టమర్ నెంబర్ లేదా డిపాజిట్ నెంబర్ ఇవ్వవలెను. 

వడ్డీ రేట్లు

నవంబర్ 14, 2022 నుండి చెల్లుతుంది

సఫైర్ డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
45 నెలలు 7.25% 7.30% 7.35% 7.50% 7.50%
కనీసపు మొత్తం (₹. ) 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రత్యేక డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
33 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
66 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%
77 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
99 నెలలు 6.90% 6.95% 7.00% 7.10% 7.10%
కనీసపు మొత్తం (₹. ) 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
15 నెలలు 6.55% 6.60% 6.65% - 6.75%
18 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
22 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
30 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
44 నెలలు 7.00% 7.05% 7.10% 7.20% 7.20%
కనీసపు మొత్తం (₹. ) 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹5 కోట్ల వరకు ₹2 కోట్ల కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్లు
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
18 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
30 నెలలు 6.95% 7.00% 7.05% 7.15% 7.15%

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 6.40% 6.45% 6.50% - 6.60%
24-35 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
36-59 నెలలు 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
60-83 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
84-120 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%
కనీస అమౌంట్ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మరియు ₹10 కోట్ల వరకు ఉన్న డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% - 6.90%
24-35 నెలలు 6.90% 6.95% 7.00% 7.10% 7.10%
36-120 నెలలు 6.95% 7.00% 7.05% 7.15% 7.15%

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹10 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మరియు ₹25 కోట్ల కంటే తక్కువ ఉన్న డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 6.95% 7.00% 7.05% - 7.15%
24-35 నెలలు 7.10% 7.15% 7.20% 7.30% 7.30%
36-120 నెలలు 7.15% 7.20% 7.25% 7.35% 7.35%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹25 కోట్ల నుండి ₹50 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 7.10% 7.15% 7.20% - 7.30%
24-35 నెలలు 7.25% 7.30% 7.35% 7.45% 7.45%
36-59 నెలలు 7.30% 7.35% 7.40% 7.50% 7.50%
60-120 నెలలు 7.55% 7.60% 7.65% 7.75% 7.75%

డిసెంబర్ 5, 2022 నుండి అమలు

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹50 కోట్లకు మించిన డిపాజిట్లు
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 7.20% 7.25% 7.30% - 7.40%
24-35 నెలలు 7.35% 7.40% 7.45% 7.55% 7.55%
36-120 నెలలు 7.50% 7.55% 7.60% 7.70% 7.70%

రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ప్లాన్ (RD) ఫిక్స్‌డ్ రేట్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ డిపాజిట్ ప్లాన్ (వ్యక్తులకు మాత్రమే)
డిపాజిట్ గడువు ROI (సంవత్సరానికి) #
12 - 23 నెలలు 6.25%
24 - 35 నెలలు 6.40%
36 - 60 నెలలు 6.45%

*కనీస నెలవారీ పొదుపు మొత్తం ₹2,000/-

*A) సీనియర్ సిటిజన్స్ (60 సంవత్సరాలు+) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లపై (రికరింగ్ డిపాజిట్లు కాకుండా) సంవత్సరానికి 0.25% అదనంగా అర్హత పొందుతారు

*B) మా ఆన్‌లైన్ డిపాజిట్ సిస్టమ్ మరియు ఆటో-రెన్యూ చేయబడిన డిపాజిట్ల ద్వారా చేయబడిన/రెన్యూ చేయబడిన వ్యక్తిగత డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.05% అదనపు ROI వర్తిస్తుంది.

*c) క్యుములేటివ్ ఎంపిక కోసం, వడ్డీ సంవత్సరానికి కాంపౌండ్ చేయబడుతుంది.

 

 

వడ్డీ రేట్లు మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు వర్తించే రేటు డిపాజిట్ చేసిన తేదీన ఉండే రేటు అయి ఉంటుంది.

నవంబర్ 14, 2022 నుండి చెల్లుతుంది

సఫైర్ డిపాజిట్లు (ఫిక్స్‌డ్ రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
45 నెలలు 7.25% 7.30% 7.35% 7.50% 7.50%
కనీసపు మొత్తం (₹. ) 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

ప్రత్యేక డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
33 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
66 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%
77 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
99 నెలలు 6.90% 6.95% 7.00% 7.10% 7.10%
కనీస అమౌంట్ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
15 నెలలు 6.55% 6.60% 6.65% - 6.75%
18 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
22 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
30 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
44 నెలలు 7.00% 7.05% 7.10% 7.20% 7.20%
కనీస అమౌంట్ (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

ప్రీమియం డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹5 కోట్ల వరకు ₹2 కోట్ల కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్లు
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
18 నెలలు 6.80% 6.85% 6.90% 7.00% 7.00%
30 నెలలు 6.95% 7.00% 7.05% 7.15% 7.15%

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 6.40% 6.45% 6.50% - 6.60%
24-35 నెలలు 6.60% 6.65% 6.70% 6.80% 6.80%
36-59 నెలలు 6.65% 6.70% 6.75% 6.85% 6.85%
60-83 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% 6.90% 6.90%
84-120 నెలలు 6.85% 6.90% 6.95% 7.05% 7.05%
కనీస అమౌంట్(₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹2 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మరియు ₹10 కోట్ల వరకు ఉన్న డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 6.70% 6.75% 6.80% - 6.90%
24-35 నెలలు 6.90% 6.95% 7.00% 7.10% 7.10%
36-120 నెలలు 6.95% 7.00% 7.05% 7.15% 7.15%

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹10 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మరియు ₹25 కోట్ల కంటే తక్కువ ఉన్న డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 6.95% 7.00% 7.05% - 7.15%
24-35 నెలలు 7.10% 7.15% 7.20% 7.30% 7.30%
36-120 నెలలు 7.15% 7.20% 7.25% 7.35% 7.35%

నవంబర్ 14, 2022 నుండి అమలు చేయబడతాయి

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹25 కోట్ల నుండి ₹50 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లు (సంవత్సరానికి)
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 7.10% 7.15% 7.20% - 7.30%
24-35 నెలలు 7.25% 7.30% 7.35% 7.45% 7.45%
36-59 నెలలు 7.30% 7.35% 7.40% 7.50% 7.50%
60-120 నెలలు 7.55% 7.60% 7.65% 7.75% 7.75%

డిసెంబర్ 5, 2022 నుండి అమలు

సాధారణ డిపాజిట్లు (స్థిర రేట్లు) ₹50 కోట్లకు మించిన డిపాజిట్లు
కాలవ్యవధి మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ క్యుములేటివ్ ఆప్షన్
12-23 నెలలు 7.20% 7.25% 7.30% - 7.40%
24-35 నెలలు 7.35% 7.40% 7.45% 7.55% 7.55%
36-120 నెలలు 7.50% 7.55% 7.60% 7.70% 7.70%

వడ్డీ రేట్లు మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు వర్తించే రేటు డిపాజిట్ చేసిన తేదీన ఉండే రేటు అయి ఉంటుంది.

డిపాజిట్ ఫార్మ్ ఉండే స్థలం

వ్యక్తులు

నమ్మకం & సంస్థలు

కంపెనీలు

డిపాజిట్స్ ఏజెంట్లు

ముఖ్య భాగస్వామి అవ్వండి

హెచ్ డి ఎఫ్ సి 17 లక్షల పైగా డిపాజిటర్ల నుంచి డబ్బు సేకరించింది. మా డిపాజిట్ ప్రోడక్టులు CRISIL మరియు ICRA రేటింగ్ సంస్థల ద్వారా గత 27 సంవత్సరాలుగా "AAA" రేటింగ్ తెచ్చుకున్నాయి మరియు మేము అధిక స్టాండర్డ్ గల సేవలను అందిస్తాం.

మా యొక్క అన్ని రిటైల్ సేవింగ్ ప్రోడక్ట్స్ మా ముఖ్య భాగస్వాముల ద్వారా పంపిణీ చేయబడును. ఆకర్షణీయమైన బ్రోకరేజ్ / కమిషన్ తో పాటు, మా ముఖ్య భాగస్వాములు ఇతర ఫైనాన్షియల్ వ్యవస్థల ప్రోడక్ట్స్ కు కూడా ఏజెంట్స్ గా పని చేయవచ్చును. దీని వలన, ముఖ్య భాగస్వాములుగా ఉన్న మీకు, మీ కస్టమర్లకు ఆఫర్ చేయడానికి మీ దగ్గర విభిన్న పెట్టుబడి ఆప్షన్స్ ఉండును.

 • ఆకర్షణీయమైన వేతన పధకం
 • విస్తృతమైన సహాయం హెచ్ డి ఎఫ్ సి సిబ్బంది ద్వారా
 • సురక్షిత మరియు భధ్రమైన ప్రోడక్ట్ లైన్
 • వరల్డ్-క్లాస్ సంస్థ యొక్క కీర్తి
 • ప్రముఖ గృహ బ్రాండ్
 • ఇతర ఫైనాన్షియల్ సంస్థల కు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యే ఆప్షన్

2 సులువైన స్టెప్ లు అనుసరించండి

దశ 1

దిగువ ఇచ్చిన లింక్ లో ఉన్న ఫార్మ్ నింపి మీ దగ్గరలో ఉన్న హెచ్ డి ఎఫ్ సి డిపాజిట్ సెంటర్ లో ఇవ్వండి లేదా ఏదైనా హెచ్ డి ఎఫ్ సి డిపాజిట్ల బ్రాంచ్ కు వెళ్లి అప్లికేషన్ ఫార్మ్ తీసుకోండి.


డిపాజిట్స్ ఏజెంట్ల ఫారం

దశ 2

మిమ్మలను ఇంటర్వ్యూ చేసి మీరు అనుకూలంగా ఉంటే, మిమ్మలను అధీకృత ముఖ్య భాగస్వామిగా రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం.

భారతదేశ వ్యాప్తంగా హెచ్ డి ఎఫ్ సి డిపాజిట్ల సెంటర్లు