మీ వడ్డీ రేట్ ను తగ్గించుకునేందుకు కన్వర్షన్ ఎంపికలు

మా ప్రస్తుత కస్టమర్ కు మా కన్వర్షన్ సదుపాయము ద్వారా లోన్ పై వర్తించే వడ్డీ రేటును తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము (స్ప్రెడ్ మార్చుకోవడము ద్వారా లేదా పథకాల మధ్య మారడము ద్వారా). మీరు సాధారణ రుసుము చెల్లించడము ద్వారా ఈ సదుపాయము యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు మరియు మీ నెలవారి వాయిదా (EMI) ను లేదా ఋణ కాలపరిమితి తగ్గించుకోవడములలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు, నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

మా కన్వర్షన్ సదుపాయమును అందుకునేందుకు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఎంపికలను గురించి చర్చించుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేము మీకు కాల్ చేసేందుకు అనుమతించండి.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఈ క్రింది కన్వర్షన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు మారండి:

ఋణ ఒప్పందము లో సూచించబడిన విధముగా మీరు మీ ప్రస్తుత సవరించదగిన రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ సవరించదగిన రేట్ కు స్ప్రెడ్ లో మార్పును ప్రభావితము చేయడము ద్వారా మార్చుకునే ఒక ఎంపికను హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ అయిన ఋణము విషయములో, మార్పును అందుకొనుటకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకొనుటకు దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లి శాఖను సంప్రదించండి)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన ఋణము విషయములో, మార్పును అందుకొనుటకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకొనుటకు దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లి శాఖను సంప్రదించండి)

స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేట్ ఆప్షన్ కు మారండి:

ఋణము యొక్క మిగిలిన కాలపరిమితికి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారే అవకాశాన్ని మీకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ అయిన ఋణము విషయములో, మార్పును అందుకొనుటకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకొనుటకు దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లి శాఖను సంప్రదించండి)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన ఋణము విషయములో, మార్పును అందుకొనుటకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకొనుటకు దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లి శాఖను సంప్రదించండి)

ప్రస్తుతము స్థిరమైన మొదటి లోన్ ప్రోడక్ట్లను అందుకున్న కస్టమర్లకు ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులో లేదని దయచేసి గమనించండి.

డ్యుయల్ రేట్ లోన్ ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేట్ కు మారండి:

మీ ప్రస్తుత రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ రేట్ కు మారేందుకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ అయిన ఋణము విషయములో, మార్పును అందుకొనుటకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకొనుటకు దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లి శాఖను సంప్రదించండి)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన ఋణము విషయములో, మార్పును అందుకొనుటకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకొనుటకు దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లి శాఖను సంప్రదించండి)

ట్రూఫిక్స్డ్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తిలో, మొదటి టెనార్ సమయములో, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తముపై 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ మార్పిడి రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తము మరియు వర్తించే పన్నులు చెల్లించిన తరువాత సర్దుబాటు రేట్ ఉత్పత్తికి మారేందుకు మీకు అవకాశము ఉంటుంది.(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీపములో ఉన్న హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి శాఖను సంప్రదించండి)

ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తిలో, మొదటి టెనార్ సమయములో, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తముపై 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ మార్పిడి రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తము మరియు వర్తించే పన్నులు చెల్లించిన తరువాత సర్దుబాటు రేట్ ఉత్పత్తికి మారేందుకు మీకు అవకాశము ఉంటుంది.(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీపములో ఉన్న హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి శాఖను సంప్రదించండి)

ట్రూఫిక్స్డ్ హోమ్ లోన్ వేరియంట్స్ ప్రకారము ప్రస్తుత సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి ప్రకారము, మీరు ప్రస్తుతము ఉన్న సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తి నుండి ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ రేటు ఉత్పత్తిలోని స్థిర రేటుకు, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ కాని మొత్తము పై 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము మరియు వర్తించే పన్నులు చెల్లించి మారవచ్చు(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

మా ప్రస్తుత కస్టమర్ కు మా కన్వర్షన్ సదుపాయము ద్వారా లోన్ పై వర్తించే వడ్డీ రేటును తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము (స్ప్రెడ్ మార్చుకోవడము ద్వారా లేదా పథకాల మధ్య మారడము ద్వారా). మీరు సాధారణ రుసుము చెల్లించడము ద్వారా ఈ సదుపాయము యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు మరియు మీ నెలవారి వాయిదా (EMI) ను లేదా ఋణ కాలపరిమితి తగ్గించుకోవడములలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు, నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

మా కన్వర్షన్ సదుపాయమును అందుకునేందుకు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఎంపికలను గురించి చర్చించుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేము మీకు కాల్ చేసేందుకు అనుమతించండి.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఈ క్రింది కన్వర్షన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు మారండి:

ఋణ ఒప్పందము లో సూచించబడిన విధముగా మీరు మీ ప్రస్తుత సవరించదగిన రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ సవరించదగిన రేట్ కు స్ప్రెడ్ లో మార్పును ప్రభావితము చేయడము ద్వారా మార్చుకునే ఒక ఎంపికను హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ కాని మొత్తము పై 0.50%(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 0.50%(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేట్ ఆప్షన్ కు మారండి:

ఋణము యొక్క మిగిలిన కాలపరిమితికి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారే అవకాశాన్ని మీకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ కాని మొత్తము పై 0.50%(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 0.50%(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

దయచేసి ఈ ఆప్షన్ స్థిర మొదటి హోమ్ లోన్ ప్రోడక్ట్లు అందుకున్న కస్టమర్లకు అందుబాటులో లేదని గమనించండి.

డ్యుయల్ రేట్ లోన్ ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేట్ కు మారండి:

మీ ప్రస్తుత రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ రేట్ కు మారేందుకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ కాని మొత్తము పై 0.50%(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 0.50%(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

ట్రూఫిక్స్డ్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తిలో, మొదటి టెనార్ సమయములో, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తముపై 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ మార్పిడి రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తము మరియు వర్తించే పన్నులు చెల్లించిన తరువాత సర్దుబాటు రేట్ ఉత్పత్తికి మారేందుకు మీకు అవకాశము ఉంటుంది.(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీపములో ఉన్న హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి శాఖను సంప్రదించండి)

ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తిలో, మొదటి టెనార్ సమయములో, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తముపై 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ మార్పిడి రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తము మరియు వర్తించే పన్నులు చెల్లించిన తరువాత సర్దుబాటు రేట్ ఉత్పత్తికి మారేందుకు మీకు అవకాశము ఉంటుంది.(మార్పిడి రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీపములో ఉన్న హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి శాఖను సంప్రదించండి)

ట్రూఫిక్స్డ్ హోమ్ లోన్ వేరియంట్స్ ప్రకారము ప్రస్తుత సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి ప్రకారము, మీరు ప్రస్తుతము ఉన్న సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తి నుండి ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ రేటు ఉత్పత్తిలోని స్థిర రేటుకు, బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ కాని మొత్తము పై 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము మరియు వర్తించే పన్నులు చెల్లించి మారవచ్చు(కన్వర్షన్ రుసుము పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సందర్శించండి)

మా ప్రస్తుత కస్టమర్ కు మా కన్వర్షన్ సదుపాయము ద్వారా లోన్ పై వర్తించే వడ్డీ రేటును తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము (స్ప్రెడ్ మార్చుకోవడము ద్వారా లేదా పథకాల మధ్య మారడము ద్వారా). మీరు సాధారణ రుసుము చెల్లించడము ద్వారా ఈ సదుపాయము యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు మరియు మీ నెలవారి వాయిదా (EMI) ను లేదా ఋణ కాలపరిమితి తగ్గించుకోవడములలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు, నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

మా కన్వర్షన్ సదుపాయమును అందుకునేందుకు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఎంపికలను గురించి చర్చించుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేము మీకు కాల్ చేసేందుకు అనుమతించండి.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఈ క్రింది కన్వర్షన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు మారండి:

ఋణ ఒప్పందము లో సూచించబడిన విధముగా మీరు మీ ప్రస్తుత సవరించదగిన రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ సవరించదగిన రేట్ కు స్ప్రెడ్ లో మార్పును ప్రభావితము చేయడము ద్వారా మార్చుకునే ఒక ఎంపికను హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు అందిస్తోంది.

చెల్లించవలసిన రుసుము రెండు కూపన్ రేట్ల వ్యత్యాసములో 50% గా ఉంటుంది అయితే కనీస రుసుము మార్చబడిన బకాయి ప్రధాన మొత్తముపై 0.50% గా ఉంటుంది. ఈ రుసుము కనీసము మార్చబడిన బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము పై 1.50% మరియు వర్తించే పన్నులు..(కన్వర్షన్ రుసుముపై ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీపములో ఉన్న హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి).

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణము మొత్తముపై లెక్కించబడుతుంది.(కన్వర్షన్ పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి)

స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేట్ ఆప్షన్ కు మారండి:

ఋణము యొక్క మిగిలిన కాలపరిమితికి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారే అవకాశాన్ని మీకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అందిస్తోంది.

చెల్లించవలసిన రుసుము రెండు కూపన్ రేట్ల మధ్య వ్యత్యాసముపై 50% గా ఉంటుంది, అయితే 0.50% కనీస రుసుము మరియు గరిష్ఠంగా మార్చబడుతున్న బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తముపై 1.50%, మరియు వర్తించే పన్నులు.<(కన్వర్షన్ పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి లి బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి)

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణము మొత్తముపై లెక్కించబడుతుంది.(కన్వర్షన్ పై ప్రత్యేక ఆఫర్ ను అందుకునేందుకు, దయచేసి మీ సమీప హెచ్ డి ఎఫ్ సి బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి)

సంభాషించుకుందాం!