మీ వడ్డీ రేట్ ను తగ్గించుకునేందుకు కన్వర్షన్ ఎంపికలు

మా ప్రస్తుత కస్టమర్ కు మా కన్వర్షన్ సదుపాయము ద్వారా లోన్ పై వర్తించే వడ్డీ రేటును తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము (స్ప్రెడ్ మార్చుకోవడము ద్వారా లేదా పథకాల మధ్య మారడము ద్వారా). మీరు సాధారణ రుసుము చెల్లించడము ద్వారా ఈ సదుపాయము యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు మరియు మీ నెలవారి వాయిదా (EMI) ను లేదా ఋణ కాలపరిమితి తగ్గించుకోవడములలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు, నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

మా కన్వర్షన్ సదుపాయమును అందుకునేందుకు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఎంపికలను గురించి చర్చించుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేము మీకు కాల్ చేసేందుకు అనుమతించండి.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఈ క్రింది కన్వర్షన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు మారండి:

ఋణ ఒప్పందము లో సూచించబడిన విధముగా మీరు మీ ప్రస్తుత సవరించదగిన రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ సవరించదగిన రేట్ కు స్ప్రెడ్ లో మార్పును ప్రభావితము చేయడము ద్వారా మార్చుకునే ఒక ఎంపికను హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అయి ఉండాలి లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది. .(Please visithttps://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన లోన్ విషయంలో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన ఫీజు 0.50% మరియు బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ యొక్క వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేట్ ఆప్షన్ కు మారండి:

ఋణము యొక్క మిగిలిన కాలపరిమితికి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారే అవకాశాన్ని మీకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అయి ఉండాలి లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన లోన్ విషయంలో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన ఫీజు 0.50% మరియు బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ యొక్క వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ప్రస్తుతము స్థిరమైన మొదటి లోన్ ప్రోడక్ట్లను అందుకున్న కస్టమర్లకు ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులో లేదని దయచేసి గమనించండి.

డ్యుయల్ రేట్ లోన్ ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేట్ కు మారండి:

మీ ప్రస్తుత రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ రేట్ కు మారేందుకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన సందర్భంలో, అటువంటి మార్పును పొందడానికి చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మొత్తం మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అయి ఉండాలి లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన లోన్ విషయంలో, అటువంటి మార్పును పొందడానికి చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ యొక్క 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు లేదా 50,000 మరియు వర్తించే పన్నులు, ఏది తక్కువ అయితే అది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ట్రూఫిక్స్డ్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి క్రింద, నిర్ణీత అవధి సమయంలో, మీరు బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము యొక్క 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తం మరియు వర్తించే పన్నుల చెల్లించి పై సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తికి మార్చే అవకాశం ఉంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి క్రింద, నిర్ణీత అవధి సమయంలో, మీరు బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము యొక్క 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తం మరియు వర్తించే పన్నుల చెల్లించి పై సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తికి మార్చే అవకాశం ఉంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ట్రూఫిక్స్డ్ హోమ్ లోన్ వేరియంట్స్ ప్రకారము ప్రస్తుత సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి కింద, మీరు ఇప్పటికే ఉన్న సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తిని ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ రేట్ ఉత్పత్తి కింద ఒక స్థిర రేటుకు మార్చుకునే అవకాశం కలిగి ఉంటారు, దీని కోసం బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మొత్తం యొక్క 1.75% మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తం మరియు వర్తించే పన్నుల రూపంలో అప్‌ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము చెల్లించవలసి ఉంటుంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

మా ప్రస్తుత కస్టమర్ కు మా కన్వర్షన్ సదుపాయము ద్వారా లోన్ పై వర్తించే వడ్డీ రేటును తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము (స్ప్రెడ్ మార్చుకోవడము ద్వారా లేదా పథకాల మధ్య మారడము ద్వారా). మీరు సాధారణ రుసుము చెల్లించడము ద్వారా ఈ సదుపాయము యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు మరియు మీ నెలవారి వాయిదా (EMI) ను లేదా ఋణ కాలపరిమితి తగ్గించుకోవడములలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు, నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

మా కన్వర్షన్ సదుపాయమును అందుకునేందుకు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఎంపికలను గురించి చర్చించుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేము మీకు కాల్ చేసేందుకు అనుమతించండి.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఈ క్రింది కన్వర్షన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు మారండి:

ఋణ ఒప్పందము లో సూచించబడిన విధముగా మీరు మీ ప్రస్తుత సవరించదగిన రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ సవరించదగిన రేట్ కు స్ప్రెడ్ లో మార్పును ప్రభావితము చేయడము ద్వారా మార్చుకునే ఒక ఎంపికను హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అయి ఉండాలి. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన లోన్ విషయంలో, కన్వర్షన్ పొందడానికి చెల్లించవలసిన ఫీజు అనేది బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్‌లో 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అదనం. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేట్ ఆప్షన్ కు మారండి:

ఋణము యొక్క మిగిలిన కాలపరిమితికి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారే అవకాశాన్ని మీకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, కన్వర్షన్ అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అయి ఉండాలి. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన లోన్ విషయంలో, కన్వర్షన్ పొందడానికి చెల్లించవలసిన ఫీజు అనేది బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్‌లో 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అదనం. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

దయచేసి ఈ ఆప్షన్ స్థిర మొదటి హోమ్ లోన్ ప్రోడక్ట్లు అందుకున్న కస్టమర్లకు అందుబాటులో లేదని గమనించండి.

డ్యుయల్ రేట్ లోన్ ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేట్ కు మారండి:

మీ ప్రస్తుత రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ రేట్ కు మారేందుకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన ఋణము విషయములో, అటువంటి మార్పును అందుకునేందుకు చెల్లించవలసిన రుసుము బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని ఋణ మొత్తము పై 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు అయి ఉండాలి. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పూర్తిగా డిస్బర్స్ అయిన లోన్ విషయంలో, అటువంటి మార్పును పొందడానికి చెల్లించవలసిన ఫీజు అనేది బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ యొక్క 0.50% మరియు వర్తించే పన్నులు. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ట్రూఫిక్స్డ్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి క్రింద, నిర్ణీత అవధి సమయంలో, మీరు బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము యొక్క 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తం మరియు వర్తించే పన్నుల చెల్లించి పై సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తికి మార్చే అవకాశం ఉంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ లోన్ ప్రాడక్ట్ నుండి (పారంభ వడ్డీ రేటు సమయములో) సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికకు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి క్రింద, నిర్ణీత అవధి సమయంలో, మీరు బకాయి ఉన్న ప్రధాన మొత్తము యొక్క 1.75% అప్‍ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తం మరియు వర్తించే పన్నుల చెల్లించి పై సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తికి మార్చే అవకాశం ఉంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

ట్రూఫిక్స్డ్ హోమ్ లోన్ వేరియంట్స్ ప్రకారము ప్రస్తుత సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారండి:

ఈ ఉత్పత్తి కింద, మీరు ఇప్పటికే ఉన్న సర్దుబాటు రేటు ఉత్పత్తిని ట్రూఫిక్స్డ్ ప్లస్ రేట్ ఉత్పత్తి కింద ఒక స్థిర రేటుకు మార్చుకునే అవకాశం కలిగి ఉంటారు, దీని కోసం బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మొత్తం యొక్క 1.75% మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని మొత్తం మరియు వర్తించే పన్నుల రూపంలో అప్‌ఫ్రంట్ కన్వర్షన్ రుసుము చెల్లించవలసి ఉంటుంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

మా ప్రస్తుత కస్టమర్ కు మా కన్వర్షన్ సదుపాయము ద్వారా లోన్ పై వర్తించే వడ్డీ రేటును తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాము (స్ప్రెడ్ మార్చుకోవడము ద్వారా లేదా పథకాల మధ్య మారడము ద్వారా). మీరు సాధారణ రుసుము చెల్లించడము ద్వారా ఈ సదుపాయము యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు మరియు మీ నెలవారి వాయిదా (EMI) ను లేదా ఋణ కాలపరిమితి తగ్గించుకోవడములలో దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు, నియమాలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.

మా కన్వర్షన్ సదుపాయమును అందుకునేందుకు మరియు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఎంపికలను గురించి చర్చించుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మేము మీకు కాల్ చేసేందుకు అనుమతించండి.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ఈ క్రింది కన్వర్షన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:

సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఎంపికలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు మారండి:

ఋణ ఒప్పందము లో సూచించబడిన విధముగా మీరు మీ ప్రస్తుత సవరించదగిన రేట్ ను హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క కరెంట్ సవరించదగిన రేట్ కు స్ప్రెడ్ లో మార్పును ప్రభావితము చేయడము ద్వారా మార్చుకునే ఒక ఎంపికను హెచ్ డి ఎఫ్ సి మీకు అందిస్తోంది.

చెల్లించవలసిన రుసుము రెండు కూపన్ రేట్ల వ్యత్యాసములో 50% ఉంటుంది, ఇది మార్చబడుతున్న ప్రిన్సిపల్ అవుట్‌స్టాండింగ్‌లో 0.50% కనీస రుసుముకు లోబడి ఉంటుంది. రుసుము మార్చబడిన ప్రిన్సిపల్ అవుట్‌స్టాండింగ్‌లో గరిష్టంగా 1.50% వరకు ఉంటుంది, మరియు వర్తించే పన్నులు అదనం. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన లోన్ విషయంలో, చెల్లించవలసిన ఫీజు బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అవుట్స్టాండింగ్ పై మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని లోన్ మొత్తం పై ఉంటుంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేట్ ఆప్షన్ కు మారండి:

ఋణము యొక్క మిగిలిన కాలపరిమితికి స్థిర వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ నుండి సర్దుబాటు వడ్డీ రేటు ఆప్షన్ కు మారే అవకాశాన్ని మీకు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అందిస్తోంది.

చెల్లించవలసిన రుసుము రెండు కూపన్ రేట్ల వ్యత్యాసములో 50% ఉంటుంది, ఇది మార్చబడుతున్న ప్రిన్సిపల్ అవుట్‌స్టాండింగ్‌లో 0.50% కనీస రుసుము మరియు గరిష్ఠముగా 1.50%కి లోబడి ఉంటుంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

పాక్షికంగా డిస్బర్స్ చేయబడిన లోన్ విషయంలో, చెల్లించవలసిన ఫీజు బకాయి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అవుట్స్టాండింగ్ పై మరియు డిస్బర్స్ చేయబడని లోన్ మొత్తం పై ఉంటుంది. .(Please visit https://portal.hdfc.com/login and post Login click on Requests > Conversion Enquiry tab for any further details in this regards.)

సంభాషించుకుందాం!