హెచ్‌ డి ‌ఎఫ్‌ సి లో ఉద్యోగావకాశాలు

Video Image

హెచ్ డి ఎఫ్ సి హృదయంలో ఈ సంస్థను నడుపుతున్న వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒక సానుకూలమైన పని వాతావరణంలో తగినంత శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళ కెరీర్ అభివృద్ధి చేయడం మీద దృష్టి పెట్టి మాతో పని చేసే వారిని సదా అభివృద్ధి చేయలనేదే మా ప్రయత్నం. హెచ్ డి ఎఫ్ సి కు ఒక అత్యంత ప్రేరణ పొందిన నిపుణుల టీం ఉందని మరియు పరిశ్రమలోనే తక్కువ ఉద్యోగుల నిష్క్రమణ రేటు ఉందని మేము గొప్ప గర్వంతో చెప్పగలం.

మీరు ఒక యువ , సామర్ధ్యం గల వ్యక్తి, సవాళ్ళను ఆనందించే మంచి వ్యక్తిగత విలువలు ఉన్న వ్యక్తి, రాణించాలని అభిరుచి ఉన్న వ్యక్తి మరియు మా సంస్థ సంస్కృతికి తగిన వ్యక్తి అయితే, మీరు హెచ్ డి ఎఫ్ సి అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక భాగం కావచ్చు.

హెచ్ డి ఎఫ్ సి ఎందుకు?

దేశంలో ప్రధానమైన హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థ

గత 41 సంవత్సరాల్లో స్థిరమైన అధిక వృద్ధి రేటు, యువ నిపుణులకు కంపెనీతో పాటు ఎదగడానికి తగినంత నేర్చుకునే అవకాశాలను అందించింది

సలహాలను స్వీకరించే మరియు సాధారణంగా ఉండే పని సంస్కృతికి భిన్నమైన సంస్కృతిలో మేము సమగ్రత, నిబద్ధత, టీం వర్క్ మరియు శ్రేష్ఠమైన కస్టమర్ సర్వీస్ లకు విలువ ఇస్తాము.

'చేస్తూ నేర్చుకోవడం' అనే తత్త్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం మరియు నైపుణ్యాలను నిర్మించటాన్ని ప్రోత్సహించును. మా ఉద్యోగుల 'దీర్ఘకాల సంపద సృష్టి' మీద దృష్టి.

ప్రస్తుత ఖాళీలు

ఖాళీలు కనుగొనబడలేదు.

ప్రస్తుత ఖాళీలు

ఖాళీలు కనుగొనబడలేదు.

సంభాషించుకుందాం!